6. 2. 2019: Workshop Transdisciplinární přístup k vědeckému výzkumu a kvalifikačním pracím

 • Datum: středa 6. 2. 2019, 9:00 – 12:00
 • Místnost: RB 338
 • Registrace: zde
 • Lektor: Seminář připraví Mgr. Jaroslav Pašmik MBA, který se v minulém roce účastnil několika mezinárodních workshopů na toto téma na Leuphana University v Německu. Téma transdisciplinárního výzkumu je velmi aktuální při řešení komplexních problémů současnosti. Emma Bell et al. v knize Business research methods (2018) charakterizuje tento přístup jako vhodnější pro produkci poznání v našem podnikohospodářském zaměření.
 • Program semináře:
  1. Úvod do transdisciplinárního pojetí výzkumu: O co jde
  2. Návrh transdisciplinárního výzkumu: Hlavní kroky a dva konkrétní příklady
  3. Možnosti rozšíření vlastních výzkumů nebo kvalifikačních prací
  4. Diskuse
 • Příprava: Jako přípravu najdete na SharePointu Centra vědy a výzkumu dva texty: