Aktualizace seznamu impaktovaných časopisů a časopisů indexovaných ve Scopus

Byla provedena aktualizace impakt faktorů, resp. SJR v seznamu časopisů doporučených pro publikování výzkumu pracovníků FPH. Dále byly přidány nově indexované časopisy.