Aktualizován seznam časopisů Scopus

Proběhla aktualizace seznamu časopisů Scopus vhodných pro publikování výzkumu na FPH.

Do seznamu přibyly nové časopisy, naopak byly odstraněny některé neaktivní, nerelevantní nebo tzv. predátorské časopisy.

Vítáme pozitivní i negativní zkušenosti s konkrétními časopisy, které je možné sdílet přidáním poznámky k příslušnému časopisu.