Aktualizovány termíny soutěží pro rok 2015

http://fph.vse.cz/veda/podpora-vedy-a-vyzkumu/souteze/