Call for Papers: Prosincové číslo Central European Business Review

Central European Business Review (CEBR) je čtvrtletně vydávaný recenzovaný vědecký časopis zaměřený zejména na problematiku strategického řízení v regionu střední Evropy. Časopis publikuje výzkumné články, expertní analýzy, případové studie a diskuzní příspěvky v angličtině zaměřené na oblasti managementu, marketingu, podnikových financí, řízení lidských zdrojů, logistiky a podnikání.

Datum uzávěrky přijímání příspěvků pro čtvrté číslo roku 2015 je 20. listopadu 2015.

Časopis je indexován v následujících mezinárodních databázích (abecední řazení):

Pro více informací kontaktujte redakci nebo navštivte webovou stránku Central European Business Review.