Časopis Ekonomika a management v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2014

Fakultní odborný časopis Ekonomika a management byl opět zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (s nenulovým RIV hodnocením).

Kompletní seznam je k dispozici zde.