Vyhlášení 1. ročníku Ceny Kateřiny Šmídkové

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 1. ročník Ceny Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit české ekonomky (žijící v ČR, nebo v zahraničí) a zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných Kateřinou Šmídkovou. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva. Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu: katerina.smidkova.award@gmail.com do 18. března 2015 s vyplněným nominačním formulářem (v anglickém jazyce kvůli pravděpodobnému mezinárodnímu složení komise).

Více informací naleznete na stránkách České společnosti ekonomické.