Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens opět hledá a oceňuje nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1 000 000 Kč v následujících kategoriích, a navíc 10 000 Kč získá ten, kdo doporučí vítěze.

Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto jsou oceněni stejnou odměnou student i jeho vedoucí práce.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

300 000 Kč

 

Nejlepší diplomová práce

1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč

 

Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“

20 000 Kč studentka

 

Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“

20 000 Kč student

Doporučení vítěze

5 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen, ani počet nominací za univerzitu. Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017 na www.siemens.cz/cenasiemens.