Central European Business Review zařazen do databáze ERIH PLUS

S platností od 31. 7. je recenzovaný časopis Central European Business Review (CEBR), vydávaný Fakultou podnikohospodářskou VŠE, zařazen do databáze ERIH PLUS, která je nástupcem databáze ERIH.

Časopis stále přijímá anglicky psané články do zářijového čísla. Vhodné jsou vědecké články z oblasti managementu, strategie, marketingu, podnikových financí, a personalistiky, které jsou relevantní pro středoevropské vědce a odborníky.

Informace pro autory naleznete zde.