4. 10. 2017: Desáté setkání Research clubu FPH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na další setkání Research clubu FPH, kter se bude konat 4. 10. od 16:30 v místnosti RB 436. Program setkání:

1. Zkušenosti a doporučení ohledně přípravy mezinárodních vědeckých projektů (prof. Ing. Karel Janda MA, Dr., Ph.D.)

2. Poskytnutí zpětné vazby na design experimentu (Kateřina Jiřinová, Lucie Vrbová)

3. Jak pokračuje příprava dotazníkového šetření v rámci projektu GA ČR (Ondřej Machek)

  • užitečné postřehy z intenzivní přípravy designu dotazníkového šetření v návaznosti na srpnovou návštěvu Lorraine Uhlaner na FPH

Účastníky prosím o registraci, abychom Vás mohli informovat v případě změn. Registrace probíhá na: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=25

Ondřej Machek