Eurofound – Traineeship program

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) nabízí absolventům traineeship program včetně spolupráce na výzkumné činnosti v různých oblastech (pracovní podmínky, zaměstnanost, digitalizace…). Podávání přihlášek je do 11. ledna 2018.

Více informací