Fulbrightův program na rok 2022/2023 a webináře

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

Navzdory koronavirové situaci je ročník 2022/2023 plánován v plném rozsahu a v tradičních termínech.

Podrobné informace o stipendiích pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023  naleznete v přiloženém souboru.

Webináře

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 je k dispozici série webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí. Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.

Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.