GA ČR: K dispozici je seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

http://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu-podle-jednotlivych-soutezi-2015/