GA ČR – vyhlášení veřejné soutěže na rok 2016

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

Soutěžní lhůta začíná 17.2.2015 a končí 31.3.2015.

Návrhy projektů na Fakultě podnikohospodářské: přihlášku, Kartu projektuPotvrzení je nutné podat na Centrum vědy a výzkumu (převezme Ondřej Machek na RB 351, případně je možné využít sekretariát katedry strategie) nejpozději do 19. 3. 2015.