GA ČR – vyhlášení veřejných soutěží na rok 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020.

Interní termín na FPH je 22. března – emailem doc. Lukešovi a doc. Houdkovi.

Termín pro podání návrhů na OVV (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz, IB 317) je pátek 29. března 2019.

Seminář pro uchazeče k soutěžím se koná v Praze na VŠE ve čtvrtek 7. března 2019 od 14:30 ve Vencovsého aule.