GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž pro STANDARDNÍ, JUNIORSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat na OVV do 28. 3. 2018 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, IB 317, ivana.hronova@vse.cz).

Zadávací dokumentace pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty naleznete na webové stránce GA ČR, nebo v záložce “Dokumenty“.

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 vyhlásí Grantová agentura ČR veřejnou soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.