GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž pro Standardní, mezinárodní a juniorské projekty

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Pro podání projektu na FPH je nutné s předstihem odevzdat v interním termínu 27. 3. 2017 k rukám proděkana doc. Lukeše. Návrhy projektů se poté podávají na OVV do 30. 3. 2017 (Ing. Ivana Hronová, ivana.hronova@vse.cz).

Zadávací dokumentace pro standardní, mezinárodní a juniorské projekty naleznete na webové stránce GA ČR (https://gacr.cz/), nebo v záložce “Dokumenty“.

Vstup do Aplikace pro podávání návrhů projektů je zde: https://cas.gris.cz/cas/login