GA ČR zveřejňuje prezentace a videozáznam ze semináře „Mezinárodní publikační praxe v oborech SHV“

Grantová agentura ČR uspořádala ve středu 20. května 2015 seminář s názvem „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“.

Přednesené prezentace doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D. z CERGE-EI, prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D. z Národohospodářského ústavu AV ČR, stejně jako proslov prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc. z Historického ústavu AV ČR jsou k dispozici ke stažení.