GA ČR – vyhlášení veřejných soutěží na rok 2021 (UPDATE)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Grantová agentura ČR vyhlásila novou veřejnou soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR (nově!), EXPRO a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

  • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020.
  • Návrhy projektů je možné podávat na OVV do 20. 4. 2020 (Ing. Ivana Hronová, IB 317, ivana.hronova@vse.cz, l. 5775).  Ke každému návrhu musí být odevzdaná podepsaná Karta-projektu.
Naše CVV všem uchazečům nabízí pomoc a podporu při sestavování grantové přihlášky; neváhejte se na mne či na proděkana pro vědu, prof. Lukeše, obrátit co nejdříve, aby byl dostatek času na přípravu kompetitivní přihlášky. Prosíme, pošlete své návrhy nám na CVV včas, ať vám můžeme poskytnou včasnou zpětnou vazbu; nebude v našich silách reagovat v pár dnech před termínem odevzdání.