Harmonogram výzev v programech INTER-EXCELLENCE a MOBILITY

Inter-excellence

Jedná se o program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Obsahuje podprogramy INTER-ACTION (podpora dvoustranné spolupráce ve výzkumu a vývoji s institucemi z vybraných zemí mimo EU), INTER-COST (finanční podpora výzkumných projektů navázanou na vstup žadatelů do tzv. akcí COST), INTER-TRANSFER, INTER-INFORM (odpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji), INTER-VECTOR (posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních mezinárodních VaV organizací), INTER-EUREKA (projekty aplikovaného výzkumu).

Harmonogram výzev

Mobility

Jedná se o dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané ČR a partnerskými státy. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Harmonogram výzev