Informační schůzka pro doktorandy o možnostech studia v zahraničí (OZS)

Stejně jako v minulých letech pořádá Oddělení zahraničních styků VŠE informační schůzku o možnostech studia v zahraničí  pro studenty doktorského stupně studia.  Informační schůzka se koná v pátek 21. 11. 2014 od 11:00 v RB 209.