INTER-EXCELLENCE – vyhlášení veřejných soutěží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE a vybraných podprogramů pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Jedná se o následující podprogramy:

1. INTER-ACTION LTACH17 – zaměřen na česko-čínskou spolupráci

 • dokumenty k vyhlášené soutěži zde
 • termín pro odevzdání návrhů: 16. září 2016

2. INTER-COST (LTC) – evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

 • termín uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST: 9. září 2016

3. INTER-EUREKA LTE117 – podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi

 • dokumenty k vyhlášené soutěži zde
 • termín pro odevzdání návrhů: 1. září 2016

4. INTER-INFORM (LTI17) – cílem zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit

 • dokumenty k vyhlášené soutěži zde
 • termín pro odevzdání návrhů: 4. října 2016

5. INTER-TRANSFER (LTT17) – podpora zapojení českých vědců do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí

 • dokumenty k vyhlášené soutěži zde
 • termín pro odevzdání návrhů: 4. října 2016

6. INTER-VECTOR (LTV17) – cílem posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucích nevládního charakteru

 • dokumenty k vyhlášené soutěži zde
 • termín pro odevzdání návrhů: 4. října 2016

Znění programu INTER-EXCELLENCE, který v plné míře nahrazuje dřívější samostatné programy mezinárodní spolupráce (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), naleznete zde.