29. 8. – 1. 9. 2017: Letní škola Analýza a zpracování ekonomických dat

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy Univerzity v Brně si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník letní školy Analýza a zpracování ekonomických dat.

Cílem tohoto ročníku letní školy je ukázat zajímavé použití identifikačních metod v mikroekonometrii se zřetelem na analýzu firemních dat. Kurz bude využívat strukturu panelových dat a vždy po obecné problematice, nástinu problému a jeho možných řešení, bude ukazovat a vysvětlovat zajímavé aplikace využívající evropských firemních dat. Odpolední sekce budou věnovány problematice souvisejícího výpočetního prostředí a implementace daných problémů v prostředí počítačového programu STATA.

Letní škola je otevřena studentům magisterských a doktorských studijních programů, vědeckým a akademickým pracovníkům, a odborníkům z veřejných institucí, kteří využívají při své práci empirické analýzy mikroekonomických firemních dat.

Termín konání: 29. 8. – 1. 9. 2017.

Více informací