Možnost podpory psaní případových studií: Case Writing Scholarships

https://www.thecasecentre.org/educators/submitcases/scholarships/about