Nabídka jednoročních stáží na univerzity v Bavorsku pro doktorandy

Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) nabízí pro akademický rok 2016/2016 jednoroční stáže pro doktorandy a studenty magisterských oborů na bavorských univerzitách. Stipendium může být prodlouženo dvakrát, tj. až na tři roky.

Další informace jsou k dispozici zde:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Datum přihlášky je 1. prosince. Pro další informace je k dispozici tento email: doeppe@bayhost.de.