Náležitosti projektů předkládaných v rámci IGS na FPH VŠE – aktualizace pro rok 2017

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2009/12/IGA_2017_FPH_nalezitosti.pdf