National Science Foundation (NSF) vyhlásila novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education)

National Science Foundation (NSF) vyhlásila novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education) –http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm

Žádosti o granty v rámci PIRE mohou podávat pouze US instituce. Pokud se české subjekty chtějí do programu zapojit, musí si nejdříve na US straně najít vědecký tým, jenž o grant požádá a jenž uvede české vědce jako zahraniční partnery. Návrh na projekt může podat jakákoliv US instituce, která disponuje Ph.D. programem a zabývá se oborem, který je ze strany NSF podporován. NSF může proplácet pouze náklady spojené s US vědci. Náklady na českou část projektu budou hrazeny následně dle platných rozpočtových pravidel a legislativy ČR a za podmínek příslušných veřejných soutěží podprogramu INTER-ACTION, programu INTER-EXCELLENCE, kontaktní osoba: maria.krausova@msmt.cz (MŠMT ČR)

Termín pro podání předběžných návrhů projektů: 14. září 2016.