Norské fondy a fondy EHP – Výzva 2015 + informační seminář na VŠE

http://ozs.vse.cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/