Norské fondy – Výzva Programu pro spolupráci škol a stipendia

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zveřejnil další výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci  Norských fondů – Program  Spolupráce škol a stipendia (CZ07).
Oprávněnými žadateli jsou také studenti a pracovníci na terciální úrovni vzdělávání, kteří mohou podat žádost na individuální studentské mobility a stáže pedagogických pracovníků.

Bližší informace o VŠ v zahraničí: 

Norsko www.studyinnorway.no, Island www.studyiniceland.is, Lichtenštejnsko www.uni.li/english

Konečný termín pro podání žádosti je 12. 10. 2015 v 15:00 hodin.

Výzvu, příručku pro žadatele a další informace můžete najít na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce pod tímto odkazem:

V případě doplňujících dotazů kontaktujte Oddělení zahraničních styků VŠE, Ing. Evu Zamrzlovou případně přímo Dům zahraniční spolupráce.