Nové impakt faktory za rok 2014 (Thomson Reuters)

Byly aktualizovány impakt faktory časopisů indexovaných ve Web of Science. V Journal Citation Reports tedy jsou nové informace.

Nové impakt faktory školních časopisů:

  • Politická ekonomie – 0,65
  • Prague Economic Papers – 0,5

Impakt faktory doporučených časopisů byly také aktualizovány.