3. 5. 2017: Osmé setkání Research clubu FPH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na další setkání Research clubu FPH, které se bude konat tradičně první středu v měsíci, a to 3. 5. od 16:30 v místnosti RB 459. Tématem setkání je efektivní příprava dotazníkového šetření.

Téma bude prakticky ilustrováno na příkladu přípravy dotazníku katedry marketingu k tématu tržní orientace MSP a také na příkladu dotazníkového šetření pro projekt GA ČR na katedře strategie. Tématu bude věnován celý Research club.

Účastníky prosím o registraci, abychom Vás mohli informovat v případě změn. Registrace probíhá na: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=23

Ondřej Machek