Podpora vědy na FPH – aktualizace pro rok 2017

Na intranetu byly zveřejněny informace o podpoře vědy na FPH pro rok 2017.