Podzimní semináře pro akademické pracovníky a doktorandy

V zimním semestru 2014/2015 organizuje Centrum vědy a výzkumu dva semináře zaměřené na podporu vědy a výzkumu na fakultě. Registrace probíhá pomocí elektronického formuláře, který naleznete pod popisem jednotlivých akcí.