Prezentace „Podpora vědy na FPH VŠE“ z Akademického pléna konaného dne 19. 3. 2015

Byla zveřejněna prezentace proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Mgr. Ing. Martina Lukeše, Ph.D. „Podpora vědy na FPH VŠE“  z akademického pléna konaného dne 19. 3. 2015.