Publikován seznam časopisů zařazených do ERIH PLUS

http://fph.vse.cz/veda/podpora-vedy-a-vyzkumu/vedecke-casopisy/seznam-casopisu-erih/