Research club FPH zahajuje svou činnost

Zahajujeme tímto činnost Research clubu FPH, jehož cílem je sdílení zkušeností a vzájemná pomoc vedoucí ke zkvalitnění výzkumné a publikační činnosti v přátelském prostředí. Research club FPH se bude konat každou první středu v měsíci a bude přinášet aktuální informace, tipy a doporučení, které vám pomohou připravit vědecké články tak, aby měly vyšší šanci na publikování v kvalitních světových časopisech.

První setkání Research clubu FPH se uskuteční 5. 10. 2016 od 16.30 do 18.00 na místnosti RB 436.

Program setkání:
1) Představení koncepce Research clubu FPH
2) Podpora fakulty pro psaní článků
3) Popis situace s psaním impaktů na FPH v kontextu hodnocení vědy v ČR
4) Pozor na predátorské časopisy
5) Diskuze nad možnostmi vylepšení dvou článků.

Research club FPH je prioritně určen všem akademickým pracovníkům i doktorandům FPH, kteří plánují publikovat v kvalitních vědeckých časopisech.

Podklady pro setkání: zde

Těšíme se na vás
Martin Lukeš a Ondřej Machek