18. 10. 2016: Seminář Analýza sítí v ekonomii, financích a sociálních systémech

  • Lektor: Ing. Dušan Litva
  • Datum a místo konání: 18. 10. 2016 9:15-10:45 na místnosti RB 203
  • Obsah semináře: Obsahem semináře bude poskytnout základní přehled teorie sítí a jejich reálných aplikací v oblasti ekonomie, financí a ostatních humanitních věd. Seminář uvede základní strukturální a dynamické vlastnosti sítí a způsob využití těchto poznatků v praxi.
  • Registrace na akci