Statistická analýza dat v SPSS

http://fph.vse.cz/veda/vzdelavaci-seminare/aktualni-seminare-pro-akademicke-pracovniky-a-doktorandy/