TA ČR: Harmonogram veřejných soutěží v roce 2018

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1100-harmonogram-verejnych-soutezi-v-roce-2018.html