TA ČR nabízí spolupráci oponentům a oponentkám

http://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/ta-cr-nabizi-spolupraci-oponentum-a-oponentkam