TA ČR – vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentacisouvisejících dokumentech.

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradí stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 – návrhy lze dodat na OVV do 19. 5. 2017 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz, místnost IB 317)