TA ČR: Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu Epsilon

Technologická agentura ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta končí dnem 12. 4. 2018. Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 3. 4. 2018 ((Ing. Ivana Hronová, l. 5775, IB 317, ivana.hronova@vse.cz)