Technologické centrum AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programu Horizont 2020

Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

MSCA tvoří 5 typů grantů:

  • Inovativní školicí sítě (Innovative Training Networks – ITN)
  • Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships – IF)
  • Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)
  • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)
  • Evropská noc vědců

Aktualizovaná verze zahrnuje změny, které byly Evropskou komisí zavedeny v rámci pracovního programu MSCA pro léta 2018-2020 (publikován 27. 10. 2017) a reflektovány v modelových grantových dohodách pro projekty MSCA.

Brožura je k dispozici pouze v elektronické verzi, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Zdroj: https://www.tc.cz/cs/novinky/aktualizovana-brozura-akce-msca-v-h2020