Termín pro podání přihlášek IGA2

http://fph.vse.cz/veda/projektova-a-grantova-podpora/vyzkumne-projekty/projekty-iga2/