Úspěch FPH v Ceně rektora za prestižní publikaci

V roce 2020 se na prvním místě v kategorii Cena rektora VŠE za článek umístila publikace Aleše Kubíčka a Ondřeje Machka s názvem Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research, publikovaná v časopise Family Business Review (IF 5,212; AIS 1,455); fakulta tím zopakovala vítězství v kategorii z minulého roku.

Druhé místo v kategorii Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia zaujala studie Warsame Osmar s názvem Examining the Effect of Self-Rated Health on the Relationship Between Race and Racial Colorblindness in Germany, publikovaná v časopise Journal of Racial and Ethnic Health Disparities (IF 1,661; AIS 0,524).

Autorům srdečně blahopřejeme.