Úspěch FPH v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu

Fakulta podnikohospodářská patří mezi velmi úspěšné v oblasti realizace projektů aplikovaného a smluvního výzkumu. V uplynulém roce bylo zahájeno řešení 6 projektů financovaných Technologickou agenturou ČR, celkem bylo loni realizováno 15 projektů TAČR. Nedávno zahájené projekty se věnují například smart city logistice, dopadům problémů s řešením pandemie covidu na oblast kultury a na OSVČ a malé podnikatele nebo na vyhodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor. Dále byl realizován jeden projekt financovaný z NAKI (Ministerstvo kultury ČR) a jeden projekt Visegrádského fondu.

Daří se také rozvíjet smluvní výzkum, jak pokud jde o počet realizovaných zakázek, tak o jejich finanční objem. Mezi větší opět patřila zejména zakázka pro Unipetrol (optimalizace distribučního řetězce), dále pak pro Icefield (zpracování a vyhodnocení dat insolvenčních řízení v ČR), nebo zakázka pro Škodu Auto (zaměřená na preference VŠ studentů k elektromobilitě). Bylo též zahájeno řešení zakázky pro Evropský parlament (selhání trhu ve farmaceutickém výzkumu).

Za zmínku stojí úspěch FPH v rámci hodnocení Modulu 3 Metodiky 2017+ ze strany mezinárodního hodnotícího panelu. FPH získala 153 bodů, byla hodnocena jako „velmi dobrá“ a umístila se s náskokem před ostatními fakultami VŠE. To dale dokládá kvalitu činnosti FPH v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu.