Vyhlášení Interní grantové soutěže 2017

http://fph.vse.cz/veda/projektova-a-grantova-podpora/vyzkumne-projekty/interni-grantova-agentura/