Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů IGS do ISIS

Termín uzávěrky pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů Interní grantové soutěže do ISIS je 20. ledna 2015 (12:00).