Varování před nevyžádanými emaily od LAP Lambert Academic Publishing

Společnost s názvem LAP Lambert Academic Publishing často kontaktuje čerstvé postdoktorandy i absolventy magisterských oborů s nabídkou publikování jejich výzkumu. Doporučujeme na podobné nabídky nereagovat. Jedná se však o vydavatele, který  tiskne „on demand“, nejedná se tedy o skutečnou monografii, která by mohla mít vědecký dopad. Spam obdržený od této společnosti radíme vymazat.

Zkušenosti ostatních například zde:

Mezi další nekalé praktiky jiných společností patří například pořádaní falešných konferencí (waset.org), spamování za účelem tisku článků za úplatek v nevýznamných časopisech (typicky původem z Indie, Pakistánu, atd.), vytvoření falešných stránek reálného impaktovaného časopisu (např. Wulfenia, La Pensée), atd. V případě pochybností se neváhejte na nás obrátit.