Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (program KONTAKT II)

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programu KONTAKT II. Program je zaměřen zejména na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se státy mimo Evropskou unii. Podpora z veřejných prostředků Programu je určena na podporu individuálních projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Více informací na stránkách MŠMT.

Průběžně aktualizovaný přehled aktuálních výzev naleznete v této sekci webu Centra vědy a výzkumu FPH.